Umherri16: Aurrelanketarako materiala

(7.38 MB application/pdf)

Umherri dokumentuak

Umherri16 jardunaldian gure helburuetako bat haurren parte-hartzea bermatzea zen baina helduon jardunaldiak (espazioak, formatuak, momentuak) ez dira parte-hartzerako kontesturik onena. Aurrelanketarako materialek baldintza hobeak sortzen lagundu ziguten.